dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak

wykonawcyComments are off for this post.

dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak

 

 

W projekcie pełni funkcję koordynatora ds. prac elektrochemicznych i jednocześnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Fizycznych Aspektów Ekoenergii w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej IMP PAN. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wytwarzania nanomateriałów funkcjonalnych oraz charakterystyki ich właściwości elelektrochemicznych i fotoelektrochemicznych. W roku 2012 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, a w roku 2017 otrzymała stopień doktora habilitowanego za zbiór prac pt. Otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka warstw nanorurek ditlenku tytanu o wysokiej fotoaktywności i pojemności elektrycznej. W 2011 r. odbyła 3-miesięczny staż w grupie Organic Electronic na Uniwersytecie Technologicznym w Bordeaux we Francji. W 2016 r. otrzymała stypendium Start FNP, a w 2018 r. stypendium MNISW dla wybitnych młodych naukowców. Do tej pory pełniła funkcję kierownika w 2 projektach NCN a była wykonawcą w 7 grantach. Od 2016 r. pełni rolę  kordynatora WG4:Smart Materials w organizacji ESEIA, a od 2018 roku jest kierownikiem projektu Sonata BIS pt. Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej.

Top