dr inż. Jakub Karczewski

wykonawcyComments are off for this post.

dr inż. Jakub Karczewski

 

W roku 2006 ukończył studia na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kierunku Fizyka Techniczna ukończone z tytułem magistra inżyniera broniąc pracę magisterską pt.: Badanie właściwości elektrycznych tlenków ołowiu domieszkowanych srebrem. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki za pracę Badanie modyfikowanych struktur SrTiO3 pod względem możliwości wykorzystania jako anody w tlenkowych ogniwach paliwowych. Pełni funkcje kierownika Laboratorium Nanomateriałów Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze, jest również opiekunem pracowni mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych w Centrum Nanotechnologii PG. Zawodowo zajmuje się badaniem nowych materiałów elektrodowych tlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów. Obecnie jest kierownikiem projektu SONATA  Nowe elektrody paliwowe dla tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji gazu syntezowego.

 

Top