Tuesday April 10th, 2018

Announcements

Announcements

Zakład Fotofizyki (O3/Z2) i Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii (O3/Z5)
z Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
POSZUKUJE PRAKTYKANTÓW
do dwóch projektów:
Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczania
poziomu glukozy (realizowany w O3/Z2)

dotyczącego skonstruowania prototypu elementu czynnego sensora elektrochemicznego
do bezinwazyjnego pomiaru stężenia glukozy w płynach ustrojowych innych niż krew (np. pot, ślina, płyn podtkankowy) – projekt na lata 2018-2020 finansowany przez NCBiR
oraz
 Modyfikacja położenia pasm energetycznych elementów organiczno-
nieorganicznego złącza p-n i jej wpływ na wydajność fotokonwersji
(realizowany w O3/Z5)

dotyczącego wytwarzania materiałów na bazie modyfikowanych nanorurek ditlenku tytanu do zastosowań w urządzeniach do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną – projekt na lata 2012-2017 finansowany przez NCN

Wymagania: 

 • student III-V roku nanotechnologii, chemii, fizyki, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych
 • zainteresowanie w obszarze wytwarzania, charakterystyki i zastosowania nowych materiałów funkcjonalnych
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętności pracy w zespole • umiejętności obsługi programów z pakietu MS Office
 • predyspozycja do pracy w laboratorium
 • mile widziana znajomość programu Origin

W zamian oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia w projektach na umowę-zlecenie po odbyciu stażu
 • możliwość realizacji praktyk i pracy dyplomowej (inżynierskiej, magisterskiej)
 • doświadczenie w wytwarzaniu materiałów do zastosowań w wysokoczułej detekcji optycznej i elektrochemicznej oraz do konwersji energii słonecznej w elektryczną/chemiczną
 • doświadczenie w charakterystyce wytworzonych materiałów za pomocą wybranych metod fizyki ciała stałego oraz technik elektrochemicznych
 • możliwość udziału w projektach krajowych i międzynarodowych oraz konferencjach naukowych

Kandydatów spełniających powyższe kryterium prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres: kgrochowska@imp.gda.pl lub ksiuzdak@imp.gda.pl.

 

Scope of work:

Fabrication and electrochemical characterization of functionalized electrodes for  glucose detection in human body fluids different than blood

 

Requirements:

 • student of III-V year; studies of nanotechnology, chemistry, physics, material engineering, biotechnology or closely related
 • interest in the area of fabrication, characterization and application of new  functional materials
 • knowledge of English at least at an intermediate level (B1/B2 level)
 • teamwork
 • basic computer skills (MS Office software)
 • predisposition to work in the laboratory, accuracy, scrupulousness, willingness to learn
 • additional advantage will be:

ü  knowledge of software dedicated for data analysis and graph preparation (especially Origin)

ü  experience in laboratory work

ü  knowledge of fabrication methods and characterization of nanomaterials (e.g. thermal treatment in pulse and continous mode, AFM and SEM imaging, Raman and UV-Vis spectroscopies, cyclic and linear voltammetry, chronoamperometry)

 

Conditions:

 • Salary: 2000 PLN brutto/month – contract for specific work
 • Opportunity to realize a diploma thesis (engineering degree, master degree)
 • Work in a renowned team in high standard laboratories
 • Possibility to present results on the national and international conferences

 

 

Application for recruitment (CV and cover letter)

should be sent by May 25, 2018 to:

kgrochowska@imp.gda.pl

                                               (Katarzyna Grochowska, tel. +48 58 522 5120)

 

[recaptcha class:tigoldCaptcha]

Top