mgr inż. Mariusz Szkoda

wykonawcyComments are off for this post.

mgr inż. Mariusz Szkoda

 

W projekcie pełni funkcję specjalisty do spraw elektrochemicznych i jednocześnie pracuje jako asystent na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Posiada doświadczenie w syntezie materiałów fotoaktywnych oraz charakterystyki ich właściwości elektrochemicznych. W roku 2014 obronił z wyróżnieniem pracę magisterską pt. Właściwości fotoelektrochemiczne materiałów tlenkowych z grupy BiMeVOx w kontakcie z elektrolitami ciekłymi oraz zdobył I miejsce w XXIV konkursie prac dyplomowych o nagrodę im Profesora Jerzego I. Skowrońskiego. W 2014 r. podjął studia na Studium Doktoranckim przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2017 r. pełni funkcję kierownika projektu PRELUDIUM pt. Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu. W roku 2016 i 2017 otrzymał Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów a w 2018 r. Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.

Top