10/04/18

Aparatura

Aparatura

Własność Zakładów Fotofizyki i Fizycznych Aspektów Ekoenergii IMP PAN

potencjostat-galwanostat

 • Potencjostat-galwanostat Autolab PGSTAT302N (z modułami FRA, modułem do pomiaru niskich prądów (100 pA) oraz modułem analogowego filtra i integratora)
 • Naczynka elektrochemiczne o różnej geometrii
 • Zestaw do anodyzacji z termostatem (Julabo F-12) o 5 termostatowanych naczynek o pojemności 100 mL
 • Symulator słoneczny z filtrami AM0 i AM1.5 (Optel) o natężeniu promieniowania 100 mW/cm2
 • Źródło mierzące Keithley 2400
 • Piec rurowy Nabertherm (R120/1000/12-P330)  wyposażony we wskaźnik temperatury do pomiaru w rurze roboczej o średnica zewnętrzna rury: 12 cm, ogrzewana długość rury: 100 cm, odcinek ze stałą temperaturą: 33 cm o temperatura maksymalna: 1200°C
 • Piec komorowy Midisun o wymiary komory pieca: szerokość: 16 cm, wysokość: 10 cm, głębokość: 180 cm o temperatura maksymalna: 1100°C
zrodla-laserowe
 • Źródła laserowe o pracy ciągłej bądź impulsowej (266, 355, 532, 1064, 10600 nm, laser barwnikowy), niektóre wyposażone w drogi optyczne i manipulatory (CNC)
 • Stanowiska do badań spektroskopowych i ablacji z wysoką próżnią (1×10-8 Tr), aparaturą kriogeniczną (10 K) i diagnostyką spektroskopową słabych sygnałów z rozdzielczością czasową oraz laserem impulsowym Nd:YAG (dł. fali: 1064, 532, 355, 266 nm) i/lub barwnikowym.
 • Spektrofotometr UV-vis z sferą całkującą (wyposażony w przystawkę odbiciową
 • Spektrometr Ramanowski (Renishaw Invia, dł. fali – 785 oraz 514 nm)
 • Napylarka magnetronowa (Quorum, Q150T) o do napylania warstw metalami szlachetnymi i oksydującymi o dostępne targety to m.in. Au, Pt, Ag, Cr, Ti, Co, Ni, Cu, ITO
 • Przenośny Spektrometr XRF (skonstruowany przez zespół Zakładu Fotofizyki IMP PAN) • Profilometr Bruker (Detak XT)
 • Komora plazmowa (DIENER Electronic – FEMTO)
 • Komora badań cieplnych: temperatura stabilizowana w zakresie: 20 – 250°C
 • Spin-coater: Laurell WS-650MZ
 • Spektrometr NIR (1300 – 2500 nm, skonstruowany przez zespół Zakładu Fotofizyki IMP PAN)
Top