dr Katarzyna Grochowska

wykonawcyComments are off for this post.

dr Katarzyna Grochowska

 

W projekcie pełni funkcję kierownika i jednocześnie pracuje jako asystent w Zakładzie Fotofizyki w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej IMP PAN. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wytwarzania nanomateriałów funkcjonalnych, szczególnie wykazujących efekt plazmonowy, oraz charakterystki ich właściwości strukturalnych i optycznych. W roku 2008 ukończyła studia o specjalności fizyka biomedyczna i obronila pracę magisterską pt. Metoda oznaczania 5-bromouracylu w DNA. W ciągu ostatnich 8 lat odbyła 6 krótkich staży zagranicznych. W 2012 roku otrzymała stypendium dla doktorantów w projekcie InnoDoktorant. Do tej pory pełniła funkcję kierownika w projekcie Preludium NCN, była wykonawcą w 8 grantach (NCN, NCBR, MNiSW) oraz brała udział w 3 akcjach COST.

Top