10/04/18

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zakład Fotofizyki (O3/Z2) i Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii (O3/Z5)
z Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
POSZUKUJE PRAKTYKANTÓW
do dwóch projektów:
Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczania
poziomu glukozy (realizowany w O3/Z2)

dotyczącego skonstruowania prototypu elementu czynnego sensora elektrochemicznego
do bezinwazyjnego pomiaru stężenia glukozy w płynach ustrojowych innych niż krew (np. pot, ślina, płyn podtkankowy) – projekt na lata 2018-2020 finansowany przez NCBiR
oraz
 Modyfikacja położenia pasm energetycznych elementów organiczno-
nieorganicznego złącza p-n i jej wpływ na wydajność fotokonwersji
(realizowany w O3/Z5)

dotyczącego wytwarzania materiałów na bazie modyfikowanych nanorurek ditlenku tytanu do zastosowań w urządzeniach do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną – projekt na lata 2012-2017 finansowany przez NCN

Wymagania: 

 • student III-V roku nanotechnologii, chemii, fizyki, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych
 • zainteresowanie w obszarze wytwarzania, charakterystyki i zastosowania nowych materiałów funkcjonalnych
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętności pracy w zespole • umiejętności obsługi programów z pakietu MS Office
 • predyspozycja do pracy w laboratorium
 • mile widziana znajomość programu Origin

W zamian oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia w projektach na umowę-zlecenie po odbyciu stażu
 • możliwość realizacji praktyk i pracy dyplomowej (inżynierskiej, magisterskiej)
 • doświadczenie w wytwarzaniu materiałów do zastosowań w wysokoczułej detekcji optycznej i elektrochemicznej oraz do konwersji energii słonecznej w elektryczną/chemiczną
 • doświadczenie w charakterystyce wytworzonych materiałów za pomocą wybranych metod fizyki ciała stałego oraz technik elektrochemicznych
 • możliwość udziału w projektach krajowych i międzynarodowych oraz konferencjach naukowych

Kandydatów spełniających powyższe kryterium prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres: kgrochowska@imp.gda.pl lub ksiuzdak@imp.gda.pl.

Zakres tematyczny pracy:

Wytwarzanie oraz charakterystyka elektrochemiczna funkcjonalizowanych elektrod dedykowanych do badań stężenia glukozy w płynach ustrojowych innych niż krew

Wymagania:

 • student/studentka III-V roku na kierunku nanotechnologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, biotechnologia lub pokrewnym
 • zaintereseowanie w obszarze wytwarzania, charakterystyki oraz zastosowania nowych materiałów funkcjonalnych
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1/B2)
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office
 • predyspozycja do pracy w laboratorium, dokładność, sumienność, chęć do nauki
 • dodatkowym atutem będzie:

ü  umiejętność obsługi programów do analizy wyników (szczególnie Origin)

ü  doświadczenie w pracy laboratoryjnej

ü  znajomość technik wytwarzania nanomateriałów i ich charakterystyki (np. obróbka termiczna w trybie ciągłym i impulsowym, techniki fizyki ciała stałego – m.in.  AFM, SEM, spektroskopia UV-Vis i Ramana, techniki elektrochemiczne – m.in. woltamperometria cykliczna i liniowa, chronoaperometria)

 Warunki:

 • Wynagrodzenie: 2000 PLN brutto/miesiąc – umowa o dzieło
 • Możliwość realizacji pracy dyplomowej (inżynierskiej, magisterskiej)
 • Praca w renomowanym zespole w laboratoriach o wysokim standardzie
 • Możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych

Zgłoszenie na nabór (CV wraz z listem motywacyjnym)

należy wysłać do 25 maja 2018 na adres:

kgrochowska@imp.gda.pl

                                                 (Katarzyna Grochowska, tel. +48 58 522 5120)

 

[recaptcha class:tigoldCaptcha]

Top