10/04/18

Publikacje

Wyniki projektu

Publikacje z listy JCR:

 1. A. Olejnik, K. Siuzdak, J. Karczewski, K. Grochowska
  A flexible Nafion coated enzyme‐free glucose sensor based on Au‐dimpled Ti structures, Electroanalysis 32 (2020) 323-332
  https://doi.org/10.1002/elan.201900455
 2. K. Grochowska, D. Dohler, J. Bachmann, J. Karczewski, K. Grochowska
  Light-improved glucose sensing on ordered Au-Ti heterostructure, Optik 206 (2020) 164166
  https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2019.164166
 3. W. Lipińska, K. Siuzdak, J. Ryl, P. Barski, G. Śliwiński, K. Grochowska
  The optimization of enzyme immobilization at Au-Ti nanotextured platform and its impact onto the response towards glucose in neutral media, Materials Research Express 6 (2019) 1150e3
  https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab4fab
 4. K. Grochowska, J. Ryl, J. Karczewski, G. Śliwiński, A. Cenian, K. Siuzdak
  Non-enzymatic flexible glucose sensing platform based on nanostructured TiO2-Au composite, Journal of Electroanalytical Chemistry 837 (2019) 230-239
  https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.02.040

Zgłoszenia patentowe:

 • P.431086 – Elektroda oraz sposób aktywacji materiału elektrodowego
  A. Olejnik, K. Siuzdak, K. Grochowska (data zgłoszenia 08.09.2019)

Prace magisterskie:

 • Wytwarzanie i właściwości elektrochemiczne funkcjonalizowanych podłoży tytanowych – W. Lipińska
  opiekun naukowy: dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. PG, konsultant: dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, prof. IMP PAN

Wyniki badań wstępnych (przed uzyskaniem projektu)

Publikacje z listy JCR:

 1. K. Grochowska, M. Szkoda, J. Karczewski, G. Śliwiński, K. Siuzdak
  Ordered titanium templates functionalized by gold films for biosensing applications – towards non-enzymatic glucose detection, Talanta 166 (2017) 207-214
  https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.01.075
 2. K. Grochowska, K. Siuzdak, Ł. Macewicz, F. Skiba, M. Szkoda, J. Karczewski, Ł. Burczyk, G. Śliwiński
  Nanostructuring of thin Au films deposited on ordered Ti templates for applications in SERS, Applied Surface Science 418 (2017) 472-480
  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.12.163
 3. K. Grochowska, K. Siuzdak, J. Karczewski, M. Szkoda, G. Śliwiński
  Properties of thermally dewetted thin Au films on ITO-Coated Glass for Biosensing Applications, Plasmonics 12 (2017) 1939-1946
  https://doi.org/10.1007/s11468-016-0465-1
 4. K. Grochowska, K. Siuzdak, M. Sokołowski, J. Karczewski, M. Szkoda, G. Śliwiński
  Properties of ordered titanium templates covered with Au thin films for SERS applications, Applied Surface Science 388 (2016) 716-722
  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.01.186
 5. K. Grochowska, K. Siuzdak, J. Karczewski, G. Śliwiński
  Functionalization of indium-tin-oxide electrodes by laser-nanostructured gold thin films for biosensing applications, Applied Surface Science 357 (2015) 1684 -1691
  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.10.053

Publikacje w czasopismach spoza listy JCR:

 1. K. Siuzdak, K. Grochowska
  Ciało pod kontrolą” – czyli do czego można wykorzystać sensory elektrochemiczne, Fizyka w szkole, 6 (2017) 4-8
  http://www.aspress.com.pl/fizyka.html
 2. K. Grochowska, K. Siuzdak
  Złoto w kolorze tęczy, Fizyka w szkole, 5 (2016) 12-15
  http://www.aspress.com.pl/fizyka.html

Zgłoszenia patentowe:

 • P.417007 – Materiał elektrodowy dla czujnika glukozy i sposób wytwarzania materiału elektrodowego dla czujnika glukozy
  K. Grochowska, K. Siuzdak, G. Śliwiński, A. Cenian (data zgłoszenia 27-04-2017)
Top