10/04/18

Publikacje

Wyniki badań wstępnych (przed uzyskaniem projektu)

Publikacje z listy JCR:

 1. K. Grochowska, M. Szkoda, J. Karczewski, G. Śliwiński, K. Siuzdak
  Ordered titanium templates functionalized by gold films for biosensing applications – towards non-enzymatic glucose detection, Talanta 166 (2017) 207-214
  https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.01.075
 2. K. Grochowska, K. Siuzdak, Ł. Macewicz, F. Skiba, M. Szkoda, J. Karczewski, Ł. Burczyk, G. Śliwiński
  Nanostructuring of thin Au films deposited on ordered Ti templates for applications in SERS, Applied Surface Science 418 (2017) 472-480
  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.12.163
 3. K. Grochowska, K. Siuzdak, J. Karczewski, M. Szkoda, G. Śliwiński
  Properties of thermally dewetted thin Au films on ITO-Coated Glass for Biosensing Applications, Plasmonics 12 (2017) 1939-1946
  https://doi.org/10.1007/s11468-016-0465-1
 4. K. Grochowska, K. Siuzdak, M. Sokołowski, J. Karczewski, M. Szkoda, G. Śliwiński
  Properties of ordered titanium templates covered with Au thin films for SERS applications, Applied Surface Science 388 (2016) 716-722
  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.01.186
 5. K. Grochowska, K. Siuzdak, J. Karczewski, G. Śliwiński
  Functionalization of indium-tin-oxide electrodes by laser-nanostructured gold thin films for biosensing applications, Applied Surface Science 357 (2015) 1684 -1691
  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.10.053

Publikacje w czasopismach spoza listy JCR:

 1. K. Siuzdak, K. Grochowska
  Ciało pod kontrolą” – czyli do czego można wykorzystać sensory elektrochemiczne, Fizyka w szkole, 6 (2017) 4-8
  http://www.aspress.com.pl/fizyka.html
 2. K. Grochowska, K. Siuzdak
  Złoto w kolorze tęczy, Fizyka w szkole, 5 (2016) 12-15
  http://www.aspress.com.pl/fizyka.html

Zgłoszenia patentowe:

 • P.417007 – Materiał elektrodowy dla czujnika glukozy i sposób wytwarzania materiału elektrodowego dla czujnika glukozy
  K. Grochowska, K. Siuzdak, G. Śliwiński, A. Cenian, (data zgłoszenia 27-04-2017)
Top